4-измерен или мулти-измерен свят

Доколкото съм запознат повечето хора смятат, че живеем в 4-измерен свят – 3 пространствени измерения и 1 времево измерение. Това не звучи като най-правилният начин да гледаш на света, според мен светът е по скоро много-измерен – всеки цвят, звук, миризма, вкус, чувство по тялото ти са отделни измерения.

Допълнително към това което споменах вече, повечето хора също така смятат че се движат през поне едно от пространствените измерения когато навигират света, но представи си, че всъщност ти самият не се движиш, а само картината/цветовете пред тем се променят!?